Trött på att betala för mycket, vi erbjuder lösning utan gränser

VÄLKOMMEN TILL

IMKH KONSULT & REDOVISNING AB

 

IMKH Konsult är auktoriserade redovisningskonsulter genom SRF och jobbar enligt REX – ett kvalitetsbevis på att det vi gör håller hög standard. Firma har nästa generation sätt av avancerad redovisning och rekrytering speglar hög kompetens och unikt service utbud.

 

IMKH är Auktoriserade Redovisningskonsulter inom branchen. Det betyder att redovisningen håller hög kvalitet redan när den upprättas. God redovisningskvalitet skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter. Kvalitet i redovisning och rapportering är också starkt sammankopplat med företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet.

 

Vi utvecklar från våran klienters perspektiv och tror alltid på lång relation mellan oss. Vi arbetar tillsammans och kommer överens redan från dag ett och gör avtal på kund relaterad villkor.

ÅRSREDOVISNING

Bokslut och årsredovisning, alla företag är skyldiga att upprätta Bokslut av varje räkenskapsårets slut oavsett

 vilken form av företag.

REDOVISNING

Redovisning är en sammanställning och dokumentering av information gällande företags ekonomiska resultat
och balans ställning.

JOBB

Olika typer av konsult rekrytering, vi går igenom detaljerad process med avtal villkor , konsult teknisk kunskap och erfarenhet.

IMKH © Copyright 2016   |    D3 Studio

 

REDOVISNING

Redovisning är en sammanställning och dokumentering av information gällande företags ekonomiska resultat och balans ställning.

ÅRSREDOVISNING

Bokslut och årsredovisning, alla företag är skyldiga att upprätta Bokslut av varje räkenskapsårets slut oavsett vilken form av företag.

JOBB

Olika typer av konsult rekrytering, vi går igenom detaljerad process med avtal villkor , konsult teknisk kunskap och erfarenhet.